Không phân loại

[BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 3

Tên gốc: 我要和老攻离婚 Tác giả: Mộc Hề Nương/ 木兮娘 Địa chỉ truyện tại Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3001968 Chuyên mục của tác giả: 木兮娘 Nếu bạn thích và có tài khoản Tấn Giang, có thể vào link này và chọn [收藏此作者] để lưu tác giả. ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý / GOT PERMISSION ☆, Chương 3… Continue reading [BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 3

Không phân loại

[BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 2

Tên gốc: 我要和老攻离婚 Tác giả: Mộc Hề Nương/ 木兮娘 Địa chỉ truyện tại Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3001968 Chuyên mục của tác giả: 木兮娘 Nếu bạn thích và có tài khoản Tấn Giang, có thể vào link này và chọn [收藏此作者] để lưu tác giả. ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý / GOT PERMISSION ☆, Chương 2… Continue reading [BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 2

Không phân loại

[BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 1

Tên gốc: 我要和老攻离婚 Tác giả: Mộc Hề Nương/ 木兮娘 Địa chỉ truyện tại Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3001968 Chuyên mục của tác giả: 木兮娘 Nếu bạn thích và có tài khoản Tấn Giang, có thể vào link này và chọn [收藏此作者] để lưu tác giả. ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý / GOT PERMISSION Văn án: Lộ… Continue reading [BL] Tôi muốn ly dị với ông xã! – Chương 1

Không phân loại

[Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ hai – Oneshot

Tác giả: Đào Tử/桃子 (Weibo) Bản gốc do tác giả gửi nên không có link hén. Warning: Rating: NC-17 ---------------------------------------------------------- Khi tiểu sư muội nói cho Diệp Ngữ Sênh(*) biết tướng quân Lý Thừa Ân của Thiên Sách Phủ mang theo mấy người tới Tàng Kiếm, hắn còn đang luyện kiếm. Nghe vậy hắn chỉ… Continue reading [Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ hai – Oneshot

Không phân loại

[Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 5

Tác giả: Đào Tử/桃子 (Weibo) Bản gốc do tác giả gửi nên không có link hén. Warning: Rating: NC-17 / Cha nuôi x con nuôi / Bạn chưa đọc hết =v= ---------------------------------------------------------- Làn môi nóng bỏng dán chặt lấy nhau, đầu lưỡi tài tình tách mở hàm răng luồn vào trong, đảo qua lại vòm… Continue reading [Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 5

Không phân loại

[Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 4

Tác giả: Đào Tử/桃子 (Weibo) Bản gốc do tác giả gửi nên không có link hén. Warning: Rating: NC-17 / Cha nuôi x con nuôi / Bạn chưa đọc hết =v= ---------------------------------------------------------- Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Cẩm Niên không khắc chế nổi khẽ run. Hắn lảo đảo lui về phía sau… Continue reading [Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 4

Không phân loại

[Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 3

Tác giả: Đào Tử/桃子 (Weibo) Bản gốc do tác giả gửi nên không có link hén. Warning: Rating: NC-17 / Cha nuôi x con nuôi / Bạn chưa đọc hết =v= ---------------------------------------------------------- Đảo mắt đã đến cuối năm, như thường lệ, Lý Khiếu sẽ về Tàng Kiếm Sơn Trang ăn tết. Nhưng năm trước có… Continue reading [Kiếm tam đồng nhân] Sách Tàng – Chuyện thứ nhất – Phần 3